Дата публікації: 23.09.2022 

Дата оновлення: 05.06.2023 

Вас вітає команда The EngL! 

Ми незвичайна школа англійської мови, ми не навчаємо англійської по спискам слів та складним табличками з часами. Наша інноваційна методика базується на персональному менторському підході до кожного клієнта. Ми працюємо з окремими сферами вивчення англійської - граматика, лексика і спікінг.

The EngL підготували цей Договір публічної оферти, щоб Ви швидко змогли знайти необхідну інформацію та замовити інвестицію у свій розвиток у вигляді підписки з англійської мови. 

Перед здійсненням замовлення і оплати послуг, будь-ласка, ознайомтесь із цим Договором публічної оферти. 

1. Терміни, що використовуються:

“The EngL”  – проект фізичної особи-підприємця Жарової Ольги, м. Київ, вул. Вірменська, 5, що є виконавцем Послуг  за цим Публічним Договором (надалі - “The EngL”, “Ми”, “Наш”).

Сайт – веб-сторінка https://theengl.com.ua/, всі її посилання та контент, за допомогою якої можна здійснити замовлення Послуг.

Послуги – окремі / сукупність навчальних програм (Підписок) The EngL, що спрямовані на вивчення Замовником англійської мови шляхом менторського супроводу такого навчання.

Замовник – фізична / юридична особа, яка здійснила оформлення Замовлення, оплатила його та отримала доступ до відповідних Послуг.

Замовлення – оформлена, підтверджена та оплачена заявка Замовника щодо отримання Послуг, що адресована “The EngL”. Перше та друге замовлення потребує підтвердження оплати Послуг Замовником, всі наступні замовлення здійснюються шляхом автоматичного списання коштів платіжною системою LiqPay / Fondy з рахунку Замовника за подальше отримання такого самого виду Послуг до скасування їх отримання (Послуг) Замовником самостійно. Деталі відмови від отримання Послуг і скасування Замовлення визначені розділом 5 цього Публічного Договору.

Підписка – вид навчальної програми The EngL, що передбачає щомісячне навчання Замовника у певній сфері англійської мови та автоматичне списання коштів до моменту припинення навчання Замовником (отримання Послуг). У The EngL існує 3 (три) види Підписки щодо яких Замовник може отримати Послуги: The Speaking, The LexSpeaking, The GramSpeaking.

The Speaking підписка  –  один із видів Підписок, що передбачає розвиток мовних навичок англійською мовою Замовника. Деталі надання Послуг у формі The Speaking підписки визначені у р.4.1. цього Договору.

The GramSpeaking підписка – один із видів Підписок, що передбачає підтримання та покращення рівня знання англійської граматики Замовника. Деталі надання Послуг у формі The GramSpeaking підписки визначені у р.4.1. цього Договору

The LexSpeaking підписка – один із видів Підписок, що передбачає розширення словникового запасу англійської мови Замовника. Деталі надання Послуг у формі The LexSpeaking підписки визначені у р.4.1. цього Договору.

Ментор – Виконавець, його працівники та/або підрядники (контрагенти), що безпосередньо надають Послуги, Зворотній зв'язок і здійснюють супровід навчання Замовника.

Регламент Підписки – це розклад надання Послуг і навчання Замовника у рамках The GramSpeaking, The Speaking, The LexSpeaking Підписок, якого має дотримуватися і Виконавець, і Замовник.

Завдання Підписки – це навчальні завдання, які спрямовані на покращення знань Замовника і мають ним виконуватися у строки, визначені Регламентом Підписки і цим Публічним Договором. 

Зворотній зв'язок – щотижневі повідомлення від Ментора Замовникові, у яких Ментор визначає помилки Замовника, надає їх виправлення із зазначенням роз'яснень таких виправлень та рекомендації. Зворотній зв'язок надається у строки, визначені цим Договором залежно від обраного Замовником виду Підписки.

Місячний зворотній зв’язок – щомісячні повідомлення від Ментора Замовникові, у яких Ментор визначає рекомендації та поради для Замовника. Місячний зворотній зв'язок надається у строки, визначені цим Договором залежно від обраного Замовником виду Підписки.

Навчальні матеріали – це відео-лекції, презентації, воркбуки, тести та інші матеріали, які Замовник отримує у користування від Виконавця під час отримання Послуг. Навчальні матеріали є одноосібною власністю Виконавця, авторські права Виконавця на всі Навчальні матеріали охороняються згідно з чинним законодавством України.

Навчальна консультація – це особиста зустріч із Виконавцем або його працівниками та/або підрядниками (контрагентами) щодо прогресу Замовника, цілей та планів розвитку. 

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована по відповідним відомостям.

2. Загальні положення

2.1. The EngL розміщує цей Публічний договір про надання Послуг (далі -  Договір) на сторінці Сайту: https://theengl.com.ua/privacy-policy/. Згідно зі ст.ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є Публічною офертою (пропозицією укласти договір на викладених у ньому умовах без права змінювати їх), і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що оформляє Замовлення на Сайті, стає автоматично стороною цього Договору і зобов'язується виконувати умови цього Договору. 

2.2. Цей Договір є публічною пропозицією (такою, що поширюється на невизначене коло осіб) укласти Договір про надання Послуг (надалі - Договір) і містить всі  необхідні істотні умови Договору.

2.3. У разі прийняття цього Договору, Замовник підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх Персональних даних The EngL, його контрагентам, адвокатам, з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення розрахунків, а також надання Послуг. Дозвіл на обробку Персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. З положеннями щодо того, як The EngL збирає, використовує, обробляє, зберігає та захищає персональні дані Замовник може ознайомитись у розділі 12 “Політика Конфіденційності”.  

2.4. The EngL залишає за собою право вносити зміни до Договору. При внесенні істотних змін до Договору, The EngL надає додаткове повідомлення Замовнику електронною поштою. Зміни набувають чинності з моменту розміщення оновленої редакції Договору на Сайті, що відображається Виконавцем. 

2.5. Якщо Ви не погоджуєтесь з цим Договором або його частиною та/або із змінами внесеними до нього, вам слід негайно припинити використання Сайту та споживання  Послуг, що надає The EngL.

3. Предмет Договору

3.1. The EngL зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Послуги на підставі Замовлення, що оформляється Замовником через Сайт, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити Послуги та отримати їх у повному обсязі. 

3.2. The EngL гарантує та зобов'язується надати Послуги всім Замовникам, після їх оплати в обсязі згідно обраної Підписки.

3.3. Заключення цього Договору проводиться шляхом беззастережного приєднання Замовника до цього Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору, що відбувається автоматично після натискання кнопки “Підтвердити замовлення” без будь-яких умов, винятків, правок і застережень. Надалі заперечення від Замовника щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє The EngL будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору.

3.4. Місцем заключення цього Договору визначається місцезнаходження The EngL.

4. Порядок оформлення Замовлення, характеристики та порядок надання Послуг

4.1. Характеристики Послуг:

4.1.1.  The Speaking підписка передбачає проведення Ментором 2 (два) заняття по 20 (двадцять) хвилин в тиждень, тобто 160 (сто шістдесят) хвилин на місяць особистого спілкування англійською мовою з Ментором за допомогою ресурсів Інтернет-зв’язку, а також 4 (чотири) розмовні телеграм-завдання, 8 (вісім) Завдань Підписки в місяць та отримання Зворотнього зв’язку та Місячного зворотнього зв’язку по навчанню Замовника в межах Регламенту Підписки. Замовник зобов'язується виконувати Завдання Підписки до 20:00 щосуботи протягом періоду, в якому надаються Послуги залежно від типу Замовлення, якщо інше не зазначено Ментором. Ментор перевіряє, контролює виконання Завдань Замовником. Ментор на власний розсуд надсилає Замовнику 1 (один) раз на тиждень у місяці в якому надаються Послуги додатковий матеріал (на розсуд ментора у вигляді відео, статті тощо), що має бути опрацьований Замовником. 

4.1.2. The GramSpeaking Підписка передбачає отримання 1 (один) раз на тиждень доступу до платформ The EngL, де містяться відповідні Навчальні матеріали із лекціями і завданнями стосовно певних граматичних(ої) тем(и), а також проведення 1 (одного) заняття по 30 (тридцять) хвилин та 2 (двох) занять по 20 (двадцять) хвилин в тиждень, тобто 280 (двісті вісімдесят) хвилин на місяць особистого спілкування англійською мовою з Менторами за допомогою ресурсів Інтернет-зв’язку, 4 (чотири) розмовні телеграм-завдання, 8 (вісім) Завдань Підписки в місяць та отримання Тижневого Зворотнього зв’язку та Місячного зворотнього зв’язку по навчанню Замовника в межах Регламенту Підписки. Доступ Замовника до Навчальних матеріалів залишається відкритим протягом 1 (одного) календарного місяця, в якому надаються Послуги, проте Виконавець залишає за собою право вносити зміни / видаляти / додатково обмежувати у часі доступ Замовника до таких матеріалів на власний розсуд. За умови додаткового обмеження у часі доступу до Навчальних матеріалів, Виконавець повідомляє Замовника про строки доступу у порядку, визначеному п.4.2.1. цього Договору.  Замовник зобов'язується виконувати граматичні Завдання Підписки, доступ до яких надається, до 20:00 щосуботи, якщо інше не зазначено Ментором, у місяці, в якому надаються Послуги для надання Ментором Зворотнього зв'язку у понеділок за минулий тиждень. У випадку прострочення Замовником відповідного терміну, Ментор має право надати зворотній зв’язок у вівторок або середу та зазначає у Зворотньому зв'язку тільки помилки, що стосуються теми, яку Замовник вивчав минулого тижня у місяці в якому надаються Послуги, без зазначення інших помилок Замовника.

4.1.3. The LexSpeaking Підписка передбачає отримання 2 (два) заняття по 20 (двадцять) хвилин та 1 (одне) заняття по 30 (тридцять) хвилин в тиждень, тобто 280 (двісті вісімдесят) хвилин на місяць особистого спілкування англійською мовою з Ментором за допомогою ресурсів Інтернет-зв’язку, а також 4 (чотири) розмовні телеграм-завдання, 16 (шістнадцять) Завдань Підписки в місяць, та отримання 8 (восьми) Тижневих Зворотніх зв’язків та 2 (два) Місячних Зворотніх зв’язків по навчанню Замовника в межах Регламенту Підписки. Замовник зобов'язується виконувати Завдання Підписки до 20:00 щосуботи протягом періоду, в якому надаються Послуги залежно від типу Замовлення, якщо інше не зазначено Ментором. Ментор перевіряє, контролює виконання Завдань Замовником. У випадку прострочення Замовником відповідного терміну, Ментор має право надати зворотній зв’язок у вівторок або середу та зазначає у Зворотньому зв'язку тільки помилки, що стосуються теми, яку Замовник вивчав минулого тижня у місяці в якому надаються Послуги, без зазначення інших помилок Замовника.

4.2. Порядок оформлення Замовлення

4.2.1. Послуги надаються Замовникові тільки після оформлення Замовлення на Сайті або через платіжну систему LiqPay / Fondy. Про старт надання Послуг Замовник повідомляється через лист-інструкцію, яка надсилається йому на електронну пошту Виконавцем, та/або шляхом комунікації через чат-месенджер телеграм (через залишені при оформленні Замовлення контакти).

4.2.2. Особа, що бажає оформити Замовлення має обрати певний вид Підписки і натиснути кнопку “Оформити”. 

4.2.3. При оформленні Замовлення, Замовнику необхідно вказати наступну інформацію: ім'я, прізвище, контактний номер мобільного телефону, адресу електронної пошти. Також, особа має право залишити певні нотатки чи коментарі при оформленні Замовлення.

4.2.4. Обов'язковою передумовою оформлення Замовлення є надання згоди на умови цього Публічного договору про надання Послуг.

4.2.5. Після введення контактної інформації, Замовник сплачує вартість Послуг за 1 (один) місяць наперед.

4.2.6. Протягом 24 (двадцяти чотирьох) робочих годин з моменту оплати Замовником Замовлення, Виконавець зв'язується із Замовником у порядку п.4.2.1. цього Договору і надає деталі для подальшого отримання Послуг Замовником.

4.2.7. З моменту оформлення Замовлення, Замовник надає згоду і погоджується на обробку власних Персональних даних, зазначених ним при формуванні Замовлення, The EngL та осіб, визначених п.2.3. цього Договору з метою забезпечення можливості надання Послуг, а також з метою інформаційного обслуговування Замовника.

4.3. Порядок надання Послуг

4.3.1. Замовник отримує доступ до Навчальних матеріалів на Google disk / Dropbox / Telegram / Skillzrun чи інших платформ Виконавця на 4 (чотири) календарні тижні місяця, із моменту початку отримання Послуг Виконавця.

4.3.2. Замовник отримує Регламент Підписки на придбаний період надання Послуг  в якому детально описується порядок надання Послуг Виконавцем чи його підрядниками.

4.3.3. У рамках The GramSpeaking Підписки Замовник виконує Завдання Підписки у строки, визначені п.4.1.2.,  Договору, має 3 (три) онлайн-заняття з Менторами  на тиждень, після чого щонеділі протягом періоду, в якому надаються Послуги, отримує Зворотній зв'язок від Ментора стосовно проведених занять та отримує Зворотній зв’язок від Ментора в межах Регламенту Підписки щопонеділка протягом періоду в якому надаються Послуги.

4.3.4. У рамках The Speaking підписки Замовник має 2 (два) онлайн-заняття з Ментором  на тиждень, після чого щонеділі протягом періоду, в якому надаються Послуги, отримує Зворотній зв'язок від Ментора стосовно проведених занять.  1 (один) раз на тиждень Замовник може отримувати від Ментора додатковий матеріал (на розсуд ментора - статтю, відео тощо) для самостійного опрацювання, що може бути використаний під час онлайн-занять з Ментором для спілкування англійською мовою. Протягом 1 (однієї) години після закінчення онлайн-заняття, Замовник отримує відповідне завдання від Ментора, що Замовник зобов'язується виконати у строки, визначені п.4.1.1. цього Договору

4.3.5. У рамках The LexSpeaking підписки Замовник має 3 (три) онлайн-заняття з Менторами  на тиждень, після чого щонеділі протягом періоду, в якому надаються Послуги, отримує Зворотній зв'язок від Ментора стосовно проведених занять.  Замовник отримує 4 (чотири) завдання від Менторів, що Замовник зобов'язується виконати у строки, визначені п.4.1.3. цього Договору  

4.3.6. Замовник отримує доступ до телеграм-чату консультацій із Ментором(-и).

4.3.7. Замовник отримує доступ до телеграм-чату для спілкування з іншими Замовниками.. 

4.3.8. Наприкінці кожного поточного місяця в якому надавалися Послуги, Замовник отримує Місячний зворотній зв’язок із зазначенням власного прогресу у вивченні англійської мови і наступних рекомендацій.

4.3.9. Скасоване у рамках The GramSpeaking, The Speaking, The LexSpeaking Підпиcок  за 3 (три) години онлайн-заняття Замовником до його початку переноситься Ментором на зручний для Сторін час і має бути проведено. За умови скасування онлайн-заняття Замовником пізніше, ніж за 3 (три) години до його початку або необрання Замовником часу і дати проведення онлайн-занять, відповідне скасоване онлайн-заняття може бути перенесено Ментором (за наявності вільних місць), в інших випадках Ментор надсилає Замовнику 1 (одне) Завдання віддаленого формату і перевіряє відповідне Завдання. 

4.3.10. Щомісяця або щокварталу Замовник приходить на Навчальну консультацію тривалістю 25 (двадцять п’ять) хвилин.

5. Ціна та порядок оплати Послуг

5.1. Ціна кожної окремої Послуги в залежності від її обсягу визначається The EngL щодо відповідного виду Підписки, що міститься на Сайті.

5.2. Ціна цього Договору дорівнює ціні Замовлення. Послуги надаються Користувачу лише після 100% передоплати.

5.3. Замовлення вважається сплаченим Замовником, коли необхідна сума надійшла на рахунок The EngL. До моменту надходження необхідної суми на рахунок The EngL, Послуга вважається такою, що не зарезервована.   

5.4. Оплата першого та другого Замовлення здійснюється по факту замовлення Послуги на Сайті у безготівковій формі через платіжну систему LiqPay  / Fondy. Із правилами користування LiqPay Ви можете ознайомитися за посиланням: https://www.liqpay.ua/information/terms. Із правилами користування Fondy Ви можете ознайомитися за посиланням: https://fondy.ua/uk/legal/public-offer/ в розділі “Публічний договір”  Виконавець не несе відповідальність за збої, неполадки у роботі платіжної системи LiqPay / Fondy.

5.5. Оплата подальших Замовлень здійснюється автоматично через 30 (тридцять) календарних днів з моменту другої оплати Послуг із розрахункового рахунку Замовника, з якого була здійснена друга оплата Послуги. Ціна на Послуги може змінюватися Виконавцем в залежності від дати надання Послуги, проте не частіше, ніж один раз на 6 (шість) місяців, про що The EngL заздалегідь повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідного відліку часу на Сайті та надсилання повідомлення на зазначену Замовником електронну адресу та/або шляхом комунікації через чат-месенджер телеграм (через залишені при оформленні Замовлення контакти).

5.6. За умови згоди Замовника зі зміною ціни Послуг, Замовник оформляє нове Замовлення на Сайті Виконавця або через платіжну систему LiqPay / Fondy. Якщо Замовник не погоджується зі зміною ціни на Послуги і не оформляє нове Замовлення, Виконавець залишає за собою право скасування Замовлення і припинення надання Послуг з місяця в якому змінено ціну  на послуги і не оформлене нове Замовлення.  

5.7. Кожні 28 (двадцять вісім) календарних днів після здійснення другої оплати Послуг, Замовник отримує від Виконавця лист-нагадування про оплату Послуг на електронну адресу, яку Замовник зазначив під час оформлення Замовлення. У листі-нагадуванні чітко прописана інструкція, як відмовитися від надання Послуг і відповідно скасувати автоматичну оплату Послуг. 

5.8. Для скасування автоматичних списань за надання Послуг, Замовник має подати заявку через відповідний розділ Платіжної системи Fondy не менше, ніж за 1 (один) робочий день  до дати списання наступного платежу. За умови, якщо Замовник вчасно не надав заявку для скасування автоматичних списань, Замовник має право протягом 3 (трьох) календарних днів після здійснення автоматичної оплати ціни Послуг, направити Виконавцю запит на повернення списаної вартості Послуг у розмірі 97% від суми відповідного платежу. Повернення відбувається на карту Замовника, з якої були автоматично оплачені Послуги, а строк повернення залишку вартості Послуг може займати до 3 (трьох) тижнів. За умови прострочення Замовником строків, визначених цим пунктом вартість Послуг не повертається Виконавцем.

5.9. За умови недостатності коштів на рахунку Замовника, який був обраний Замовником при формуванні Замовлення, для списання вартості Послуг за їх надання, чи інших причин, з яких Послуги не були оплачені, Виконавець має право призупинити надання відповідних Послуг до моменту їх оплати Замовником.

5.10. Сплата будь-яких комісій, що пов’язані із здійсненням оплати вартості Послуг, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, діючими на момент здійснення платежу згідно умов його банку або платіжної системи.

5.11. Всі податки та збори, пов'язані з виконанням цього Договору, збори на території країни Сторін, а також витрати, пов'язані з виконанням цього Договору Сторони несуть згідно з чинним законодавством України.

5.12. За умови отримання Замовником Послуг вперше і якщо якість або обсяг Послуг Замовника не влаштовує, Замовник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оплати Замовлення направити на відповідному розділі Сайту запит з відмовою від отримання Послуг і запросити повернення оплаченої ціни Послуг у розмірі 70% від суми відповідного платежу. Строк повернення 70% оплаченої ціни Послуг Замовнику у такому випадку складає до 3 (трьох) тижнів. За умови прострочення Замовником строків, визначених цим пунктом, вартість Послуг не повертається Виконавцем.

5.13. Замовник має право відмовитися від Договору і вимагати повернення сплаченої вартості Послуг у випадках, передбачених р.5 цього Договору або за умови якщо Замовник не отримав Послуги, а Виконавець своєчасно не приступив до надання Послуги і не повідомив про відстрочення / перенос дати початку надання Послуги. В усіх інших випадках повернення вартості Послуг є неможливим.

5.14. Оплата Замовником Послуг The EngL може бути здійснена третіми особами від його імені.

5.15. Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів з дня направлення Виконавцем Акту наданих послуг на електронну адресу Замовника, надану ним під час оформлення Замовлення відповідно до п. 4.2.3. Договору, підписати відповідний Акт удосконаленим або кваліфікованим електронним підписом на веб-сайті "Дія": https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv або сервісі "Вчасно": https://vchasno.ua/ або на веб-сайті Центрального засвідчувального органу: https://czo.gov.ua/sign і направити підписаний Акт за електронною адресою Виконавця: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5.16. Акти направляються Виконавцем на надану електронну адресу Замовником під час оформлення Замовлення відповідно до п. 4.2.3. Договору, що вважається електронною адресою Замовника для обміну кореспонденцією за цим Договором або додатково надану Замовником електронну адресу шляхом листування Сторін з електронних адрес сторін, визначених розділом 13 Договору.

5.17. У разі відсутності підписання Замовником Акту наданих послуг у строк, визначений п. 5.15. Договору, вважається, що Послуги надані Виконавцем належним чином у повному обсязі, у належний спосіб, термін і місце, а Замовник не має жодних претензій до Виконавця та наданих Послуг.

6. Права і обов'язки Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний в повному обсязі дотримуватися умов даного Договору, а також не здійснювати дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сайту, навчальних платформ Виконавця.

6.2. Замовник повинен оплачувати Послуги, згідно Замовлення, за зазначеними цінами на Сайті Виконавця.

6.3. Замовник зобов'язаний самостійно ознайомитися з цим Договором, а також ознайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг, включаючи зміни і доповнення до цього Договору. 

6.4. Зобов’язується не передавати в користування, продавати свій доступ до Навчальних матеріалів, Підписки третім особам без письмової згоди The EngL. 

6.5. Замовник зобов'язується не порушувати положення Договору, а також дотримуватися законних прав та інтересів The EngL.

6.6. Замовник зобов'язується не копіювати, не змінювати і не поширювати будь-яку інформацію про The EngL, яка стала йому відома в результаті отримання Послуг.

6.7. Замовник зобов'язується не порушувати авторські права The EngL, в тому числі на Навчальні матеріали. Зобов’язується не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься у Навчальних матеріалах та/або платформах Замовника без попередньої письмової згоди The EngL.

6.8. Надавати The EngL достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при оформленні Замовлення.

6.9. У рамках підписок Замовник зобов'язується мати справний пристрій із підключенням до Інтернет-зв'язку з робочою камерою та мікрофоном. В іншому випадку надання Послуг унеможливлюється і ненадання Послуг вважається таким, що сталось з вини Замовника. Виконувати надані Ментором Завдання у строки, встановлені Регламентом і цим Договором, що впливає на прогрес навчання Замовника.

6.10. У рамках Граматичної та Лексичної Підписок Замовник зобов'язується виконувати надані Ментором Завдання у строки, встановлені Регламентом Підписки і цим Договором. В іншому випадку Виконавцем може бути застосоване стягнення до Замовника у вигляді неперевірки домашнього Завдання в повному обсязі чи частково.

6.11. Замовник зобов'язується дотримуватися загальних етичних норм при спілкуванні з Ментором, у чатах, без вживання нецензурної лексики і з повагою ставитися до The EngL, Ментора та інших учасників Підписки. 

6.12. Замовник має право на отримання Послуг The EngL в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. 

6.13. Отримати попередню консультацію щодо Підписки, яку він планує оформити. 

6.14.  Безкоштовно протестувати Підписку перед оформленням Замовлення. Для The gramspeaking підписки Виконавцем передбачено тестовий період у формі доступу до 1 (однієї) навчальної лекції та завдання до неї.  Для The speaking підписки Виконавцем передбачено тестовий період у формі проведення 1 (одного) онлайн-заняття тривалістю у 10-15 хвилин та надання 1 (одного) завдання по результатам заняття. Для The lexspeaking підписки Виконавцем передбачено тестовий період у формі проведення 1 (одного) онлайн-заняття тривалістю у 10-15 хвилин та надання 1 (одного) лексичного завдання по результатам заняття.   Для відповідного тестування Підписки необхідно направити відповідну заявку на Сайті Виконавця.

6.15. Замовник має право повідомити The EngL про порушення прав, пов'язаних з даним Договором та/або законодавством України.

6.16. Замовник може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором.

7. Права і обов'язки Виконавця

7.1. Основним обов'язком The EngL є надання Послуг Замовникам згідно з умовами цього Договору.

7.2. При систематичному (3 і більше) порушенні положень цього Договору Замовником, The EngL має право обмежити або припинити доступ Замовника до Послуг в будь-який час, не повідомивши попередньо Замовника про це. The EngL не несе ніякої матеріальної чи моральної відповідальності перед Замовником в разі такого обмеження або зупинення доступу до Послуг.

7.3. The EngL має право здійснювати розсилання повідомлень на електронну адресу Замовників та/або чат-месенджер телеграм, вказані при оформленні Замовлення, організаційно-технічну, інформаційну, рекламну або іншу інформацію, що не порушує чинне законодавство України.

7.4. The EngL зобов'язана не використовувати в незаконних цілях і не розкривати третім особам конфіденційну і особисту інформацію Замовника, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком The EngL відповідно до законодавства України.

7.5. The EngL зобов'язана зв'язатися з Замовником протягом 24 (двадцяти чотирьох) робочих годин робочого часу після оформлення Замовлення.

7.6. The EngL має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити цей Договір повністю та/або змінити деякі пункти даного Договору. The EngL зобов'язана повідомляти Замовників про внесені зміни, якщо вони стосуються розміру ціни Послуг, обсягу Послуг чи інших істотних умов Договору. Оновлений Договір розміщується на Сайті із зазначенням  дати оновлення у верхньому футері сторінки.

7.7. The EngL зобов'язується дотримуватися всіх пунктів цього Договору.

7.8. The EngL зобов'язується надавати Зворотній зв’язок Замовникові по Завданням Підписки та Місячні зворотні зв’язки у строки, визначені Договором, надсилати звіт не пізніше останнього робочого дня календарного місяця в якому надавалися Послуги або якщо відповідний день припадає на вихідний - у перший робочий день наступного місяця за попередній місяць в якому надавалися Послуги.

7.9. У разі зміни строків надання Послуг, негайно повідомити про це Замовника. The EngL інформує Користувачів про такі зміни через телеграм або електронну пошту, яку Замовник вказує при оформленні Замовлення. При неможливості зв'язатися з Замовником The EngL не несе відповідальність перед Замовником згідно умов цього Договору і норм чинного законодавства України.

7.10. The EngL має право залучати третіх осіб (контрагентів) задля вдосконалення та поліпшення якості Послуг, що надаються Замовникам.

7.11. Має право здійснювати аудіо-/відеозапис надання Послуг Замовникові задля покращення якості Послуг.

7.12. Має право використовувати аудіо-/відеозапис надання Послуг Замовникові за письмовою згодою останнього в Telegram на своїх сторінках в соціальних мережах виключно із демонстраційною метою.

7.13. The EngL залишає за собою право змінювати наповнення Підписки, але не більше як на 15 відсотків протягом оплаченого періоду Підписки. У випадку зміни наповнення поточної Підписки більше як на 15 відсотків, The EngL зобов’язаний попередити Покупця про це. Покупець має право відмовитись продовжувати Підписку і отримання Послуг з наступного місяця, після того, в якому відбулась така зміна, якщо її нове наповнення його більше не влаштовує шляхом залишення відповідного запиту на Сайті Виконавця.

8. Відповідальність. Обмеження відповідальності

8.1. The EngL та Замовник несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

8.2. The EngL не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне надання Послуг за цим Договором у разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації при оформленні Замовлення.

8.3. The EngL не несе відповідальності за:

  • невідповідність наповнення Підписки очікуванням Замовника;
  • за затримку і перебої в наданні Послуг, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Замовником за допомогою доступу до Послуг;
  • за передачу Замовника своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
  • за збої в роботі платіжної системи LiqPay / Fondy;
  • за передачу Замовником Персональних даних платіжній системі  LiqPay. 

8.4. Замовник, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) третім особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам. 

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору у випадку, якщо таке невиконання було спричинене обставинами непередбачуваної або непереборної сили і такі події вплинули на можливість Сторони виконати свої зобов’язання за Договором.

9.2. Під вище згаданими обставинами розуміються: війни, природні катаклізми, страйки, пожежі, несприятливі погодні умови у вигляді стихійних лих, дорожньо-транспортні пригоди, заворушення і повстання, законодавчі акти, видані органами законодавчої і/або виконавчої влади, в тому числі укази органів місцевого самоврядування, поломка обладнання або майна, переривання мережі електропостачання, хакерські атаки, віруси веб-сайтів, травма або хвороба одного з членів команди The EngL та інші обставини, що впливають на якісне та своєчасне виконання умов даного Договору.

9.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин, що унеможливлюють своєчасне та якісне виконання зобов'язань по цьому Договору, Сторони зобов'язані негайно (протягом двох днів) повідомити одна одну в письмовій формі. 

9.4. У випадку, коли вищеназвані обставини будуть діяти більше 10-ти днів, будь-яка із Сторін може письмово сповістити іншу про розірвання даного Договору.

9.5. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору маються на увазі події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. 

10. Право інтелектуальної власносності

10.1. Цей Сайт, Договір, всі Навчальні матеріали є об'єктами інтелектуальної власності і належать The EngL з моменту створення, а також підлягають охороні відповідно до законодавства України, міжнародних договорів і Конвенцій. Будь-яке копіювання інформації, тексту, зображень, відео- чи аудіо-записів, інших даних, торгових марок і логотипів, елементів Сайту, Навчальних матеріалів, платформ Виконавця  буде сприйнято як порушення авторського права The EngL і може слугувати причиною для судового розгляду з притягненням до відповідальності порушника, відповідно до законодавства України.

10.2. Використання Навчальних матеріалів і платформ Виконавця дозволено тільки в рамках пропонованого функціоналу. Ніякі елементи, контент, розміщений у Навчальних матеріалах та/або платформах Виконавця, цьому Сайті, не може бути використаний в інший спосіб без попереднього письмового дозволу The EngL. Під забороненим використанням маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись наступним: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-яким способом, публічна демонстрація і показ тощо.

10.3. У процесі отримання Послуг, Замовник отримує відео-записи, лекції, презентації та інші Навчальні матеріали. Використання, розповсюдження, копіювання, створення похідних матеріалів, завантаження на будь-які інші інтернет-платформи, веб-сайти та ресурси забороняється. Такі дії або будь-які інші подібні до них будуть сприйняті, як порушення авторського права The EngL і можуть слугувати причиною для судового розгляду з притягненням до відповідальності порушника, відповідно до законодавства України.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. У разі виникнення суперечок або розбіжностей, пов'язаних з даним Договором, Сторони докладають всіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів з дотриманням досудового порядку вирішення спорів.

11.2. Всі претензії, пропозиції та зауваження будуть розглянуті The EngL при дотриманні письмової форми і при відправці їх на електронну адресу The EngL протягом 1 (одного) місяця з дня дати відправлення листа Замовником.

11.3. Якщо суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження The EngL.

12. Політика конфіденційності

12.1. Інформація, яку надає Замовник є конфіденційною. The EngL використовує інформацію про Замовника виключно в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Замовникові, надання Послуг тощо. Конфіденційність Персональних даних - обов'язкова для дотримання Виконавцем.

12.2. Персональні дані є частиною конфіденційної інформації та надаються Замовником виключно на добровільній основі і за його згоди при користуванні Сайтом і під час отримання Послуг. 

12.3. The EngL здійснює збір, зберігання і використання Персональних даних відповідно до цього Договору і Закону України “Про захист персональних даних”.

12.4. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності Персональних даних Замовників згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

13. Сповіщення та повідомлення

13.1. Адресою електронної пошти, зареєстрованою за The EngL, вважається електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

13.2. Зазначена адреса електронної пошти Замовником при оформленні Замовлення вважається адресою електронної пошти Замовника.

13.3. Оформляючи Замовлення, Замовники дають згоду на отримання повідомлень рекламного, технічного та інформаційного характеру по електронній пошті від The EngL .

14. Порядок внесення змін і доповнень до Договору. Термін дії Договору

14.1. Для поліпшення надання Послуг, The EngL може вносити зміни / доповнення до цього Договору без оповіщення Замовників (якщо це не істотні умови Договору, в такому випадку застосовується п.2.4. Договору). Датою вступу в силу нової редакції Договору вважається дата опублікування Договору на Сайті. Замовник повинен ознайомлюватися з умовами Договору на Сайті не рідше одного разу на місяць задля розуміння змін та оновлень, що були до нього внесені.

14.2. У разі незгоди Замовника з новою редакцією Договору, Замовник може відмовитися від отримання Послуг і від оплати Послуг в наступному місяці. У такому випадку сплачена вартість Замовником Послуг не повертається (виключення встановлені розділом 5 цього Договору).

14.3. The EngL має право передати Сайт, Навчальні матеріали, платформи Виконавця з усіма його Послугами і змістом, включаючи особисту інформацію Замовників, своєму правонаступнику за договорами або інших підстав. Передача і повідомлення Замовників про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.4. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником Замовлення на Сайті і діє  до моменту скасування Замовником Підписки.

14.5. Покупець має право відмовитися від надання Послуг у будь-який час, повідомивши про це Виконавця, з урахуванням положень щодо повернень вартості Послуг, що визначені р.5 цього Договору. 

15. Заключні положення

15.1. Цей Договір і відносини між The EngL та Замовником регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

15.2. У разі визнання судом будь-якого з пунктів Договору недійсним або таким, що не підлягає виконанню, всі інші пункти Договору є обов'язковими і не втрачають своєї юридичної сили.

15.3. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких застережень і вилучень.

Дякуємо, що довірилися Нам для трансформації життя через комфортне вивчення англійської!